SPEKTAKL ja, bóg

Reżyseria i obsada: Tomasz Rodowicz, Joanna Chmielecka
Reżyseria filmu: Waldemar Raźniak
Opracowanie tekstów i scenariusz: Dariusz Kosiński, Tomasz Rodowicz, Joanna Chmielecka
Konsultacje reżyserskie: Waldemar Raźniak
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Ruch sceniczny: Joanna Jaworska-Maciaszek
Projekt scenografii: Andrzej Dworakowski, Tomasz Rodowicz
Wykonanie scenografii: Marcin Czajkowski, Malina Wojciechowska
Wykonanie kostiumów: Anna Przybyt
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański, Folia Soundstudio, Paweł Odorowicz
Film: Bartosz i Krzysztof Sieniawscy
Z języka polskiego przełożyła Nina Bichuya.
Premiera: 23 sierpnia 2019, Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2019

Opis

Zmagania Tomasza Rodowicza i zespołu CHOREI z ideą teatru i postacią Jerzego Grotowskiego szczególnie wyraźnie dostrzec można w trzech spektaklach: Grotowski – próba odwrotu (2010), Studium o Hamletach (2017) i ja, bóg (2019). Teatr CHOREA ma stałą potrzebę konfrontowania się z myśleniem Grotowskiego o teatrze, o aktorze; z jego dokonaniami w przestrzeni sztuki, koncepcjami religii, kultury, a przede wszystkim – z jego refleksją dotyczącą kondycji człowieka.

Spektakl ja, bóg sięga do niezbadanej i mało znanej części działalności artystycznej Grotowskiego, który do tej pory wywiera ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnego teatru, w tym szczególnie teatru ukraińskiego.

Spektakl jest kameralną opowieścią o najważniejszej drodze poszukiwań Grotowskiego w teatrze i w życiu. Dotyka jego najbardziej duchowych pytań. Duet reżyserko-aktorski ustawia ten spektakl, budowany wedle formuły eseju teatralnego (będącego fuzją różnych tekstów i estetyk ruchu), w perspektywie poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytanie jakie może sobie zadać człowiek – o istnienie/nieistnienie boga. Jak poznać to co jest niepoznawalne? W jaki sposób można zajrzeć na „drugą stronę”? Aktorzy rozgrywają stawiane przez siebie pytania na podstawowych opozycjach: życie-śmierć, mężczyzna-kobieta, człowiek-bóg, zdrowie-choroba, młodość-starość.