Międzynarodowa konferencja naukowa

Ukraina-Polska:
pogranicze kultur teatralnych


Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Wydział Kultury i Sztuki
Katedra Teatrologii i Sztuki Aktorskiej


11 grudnia 2020 r.Otwarcie konferencji


09.00-09.15

(czasu polskiego)


Panel 1. Teatr XVII-XIX w.


09.15-11.00

(czasu polskiego)

Przerwa


11.00-11.20

(czasu polskiego)

Panel 2. Teatr ХХ-ХХІ w.


11.20-14.45

(czasu polskiego)

Przerwa


13.00-13.20

(czasu polskiego)

Podsumowanie konferencji


14.45-15.15

(czasu polskiego)

Zamknięcie konferencji:


15.15-15.30

(czasu polskiego)