POGRANICZE KULTUR.

Teatr CHOREA
w dialogu
z Ukrainą

to interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy online realizowany od sierpnia do grudnia 2020 roku, który obejmuje prezentację trzech spektakli Teatru CHOREA oraz konferencję naukową.

Polsko ukraińskie relacje i wpływy w dziedzinie sztuki są niezwykle bogate i wynikają nie tylko z historycznej „płynności” naszej wschodniej, (a dla Ukrainy zachodniej) granicy. Wzajemne oddziaływanie i relacje miały bardzo zróżnicowaną i niekiedy bardzo dramatyczną dynamikę. Wpływy kulturowe z obu stron, przez wieki były niezwykle silne i przesuwały granicę z Azją daleko poza wschodnie granice Ukrainy. Projekt ma na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy Teatrem CHOREA, a teatrami, uniwersytetami i szkołami teatralnymi z Ukrainy. Z dotychczasowych doświadczeń zespołu – spotkań z artystami ukraińskimi podczas wizyt studyjnych oraz warsztatów przeprowadzonych na Ukrainie – wyniknęła ogromna potrzebę odbudowania i umocnienia wspólnej europejskiej przynależności kulturowej oraz potrzeba umacniania międzynarodowych relacji.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest międzynarodowa konferencja naukowa Ukraina-Polska: Pogranicze Kultur Teatralnych, w której udział wezmą wybitni teatrolodzy, badacze kultury i historycy z Polski oraz Ukrainy. Konferencja została zorganizowana przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim, a także Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.